Ce facem

Cooperativa CARE functioneaza pe 3 axe:

1. Centrul CARE

Centrul pentru Actiune si Responsabilitate in Educatie a functionat timp de peste 10 ani ca grup informal. In 2015 ne-am constituit legal ca societate cooperativa, in cadrul unui proiect cu finantare POSDRU, care ne-a asigurat fondurile necesare infiintarii restaurantului CARE Café. Pentru accesarea acestei finantari, am ales sa ne constituim ca societate cooperativa si nu ca SRL sau ONG cu activitate economica deoarece ni s-a parut structura cea mai apropiata de modul in care am functionat noi anterior. Misiunea grupului e sa sprijine dezvoltarea tinerilor. Ca exemple de activitati: cluburi saptamanale pentru liceeni (public speaking, creative writing, implicare civica etc), stagii practice pentru tineri, schimburi de tineret, grupuri de suport, echipe de proiect pe parteneriate punctuale cu alte organizatii (cum a fost de exemplu clubul antidiscriminare Youth Is Tolerance, in parteneriat cu Romani Criss). Centrul mai are si o componenta de advocacy, pe care o cultivam mai ales prin participarea la coalitii si campanii menite sa sustina initiative pe care le consideram benefice pentru tineri. Tot pe componenta de advocacy mai facem si pooling de resurse cu alte organizatii, si ne mai dam si de-a think-tank-ul educational – sau  mai degraba de-a laboratorul de metode si instrumente de lucru cu tinerii. Mai multe informatii despre misiunea si valorile noastre, aici.

Strategia CARE 2016

1. Burse și servicii educaționale

2. Intervenție si prevenirea situațiilor de criză

3. Bune practici și advocacy

4. Comunitatea CARE

Programul de burse și servicii educationale vine să motiveze și să recompenseze copiii și tinerii aflați în situații vulnerabile, care dovedesc că sunt implicați școlar, în viața grupului și în comunitate. Dobândirea de aptitudini sociale și integrarea reprezintă priorități, la fel și sprijinirea copiilor și tinerilor să își atingă potențialul prin invatare asistată (grupuri de învățare, meditații individuale etc.), organizarea de activități extrașcolare și de cluburi de dezvoltare personală.

Capitolul de intervenție și prevenirea situațiilor de criză presupune două tipuri de activități:

a. sprijinirea organizațiilor care lucrează cu persoane aflate în situații dificile (persoane fără acte, fără adăpost, fără asigurare medicală etc.), pentru acoperirea costurilor de eliberare a actelor de identitate și asigurării medicale;

b. dezvoltarea unei rețele de persoane și organizații care pot preveni și/sau oferi sprijin persoanelor asistate de organizațiile descrise mai sus. Ne propunem să realizăm acest lucru prin evenimente comunitare și de fundraising.

Componenta de bune practici și advocacy a strategiei CARE se referă, pe de o parte, la practicarea și consolidarea unor activități si metode care s-au dovedit eficiente pentru sprijinirea dezvoltării tinerilor (ateliere și cluburi extracurriculare), precum și inițierea și găzduirea de training-uri și proiecte de cercetare. Pe de altă parte, este vorba despre inițiative educaționale legislative și participarea la coaliții menite să asigure demnitatea și respectarea drepturilor copiilor și tinerilor, în special in sistemul educațional.

Comunitatea CARE este direcția strategică prin care ne propunem creșterea impactului grupului informal care a modelat valori precum solidaritatea și responsabilitatea vreme de aproape 15 ani. Grupul CARE va sprijini schimbul de servicii comunitare atât printr-o platformă online proiectată pe principiul Cereri/Oferte, precum și prin intermedierea comunicării și asigurarea siguranței și eficienței interacțiunilor dintre membrii comunității. În Comunitatea CARE voluntarii și beneficiarii vor fi atât persoane fizice, precum și persoane juridice. Pe termen mediu, ne propunem atragerea de sprijin CSR, iar pe termen lung ne propunem să exploram posibilitățile de monetizare a platformei prin oferirea de publicitate.

2. CARE Café

CARE Café este obiectul principal de activitate al cooperativei. Initiativa infiintarii restaurantului a venit din nevoia de a asigura sustenabilitatea si continuitatea Centrului. Colectivul restaurantului e format din doi membri CARE si sase persoane din grupuri dezavantajate pe piata muncii: persoane de etnie roma, persoane care au parasit timpuriu scoala, femei in situatie de risc, persoane cu dizabilitati. Mai multe informatii despre CARE Café aici.

3. Comunitatea CARE

Comunitatea CARE este o platforma de implicare sociala prin care ne propunem sa facilitam interactiunea si solidaritatea intre persoane din medii si categorii foarte diferite: tineri, varstnici, persoane din clasa mijlocie, persoane defavorizate, persoane de diferite religii, etnii, nationalitati, orientari si identitati sexuale, persoane cu dizabilitati, persoane in diferite situatii de risc, in care drepturile lor pot fi usor incalcate. Avem un concept foarte simplu, pe care o sa-l intelegi din doi timpi si trei miscari daca apesi aici.

”aici” o sa fie curand platforma online, tineti aproape ca mai avem putin de lucru la ea!